Partnerzy

nano-współpraca

dynamic technology

dynamic technology jest pionierem nano-technologii i producentem profesjonalnej chemii użytkowej. Produkty, jakie wytwarzane są obecnie w nowoczesnej fabryce często wyznaczają nowe standardy jakości i wzornictwa na rynku.

nanonet

Integracja wszystkich zajmujących się
i zainteresowanych szeroko pojętą nanotechnologią: przedsiębiorców, naukowców, parków naukowo-technologicznych, centrów nauki, kół naukowych, samorządów, agencji rządowych i innych
w Polsce oraz internacjonalizacja działań na arenie międzynarodowej.
Naszą misją jest także tworzenie miejsca wymiany poglądów z zakresie znaczenia nanotechnologii dla innowacyjnej gospodarki.

Smart Nanotechnologies S.A.

Smart Nanotechnologies S.A. powstała z inicjatywy ALWERNIA S.A. oraz osób fizycznych. Przedmiotem działalności firmy są prace badawczo rozwojowe, których celem jest opracowywanie, wytwarzanie i dystrybucja innowacyjnych komponentów chemicznych. Nasze autorskie produkty  takie jak nanoproszki, nanokoloidy czy nanokompozyty, kierowane są do szerokiego grona przedsiębiorców, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na uzyskanie nowych, pożądanych cech dla swoich produktów.