nano technology inside

łączymy chemię, fizykę i inżynierię

Nanotechnologia 

dostępna dla każdego

Od 2008 roku dynamic inwestuje w nanotechnologie, które na co dzień odmieniają Świat i wzbogacają go jakością produktów w niemal każdej branży. Przewaga dzięki zastosowaniom nano-komponentów w niektórych produktach jest tak duża, że niemożliwym już jest powrót do ich poprzednich wersji. Obecnie laboratoria na całym Świecie pracują nad coraz nowszymi rozwiązaniami, jakie stopniowo wkraczają na rynek. Oczywistym jest, że nie może nas tam zabraknąć … Poniżej przedstawiamy krótki opis zjawiska, jakie ostatnio zdominowało naukę i technikę.

Opracowywanie technologii chemicznych

profesjonalne podejście na każdym kroku

Nanotechnologia łączy fizykę, chemię i inżynierię oraz zajmuje się strukturami wielkości atomu, stanowiącymi wielką rewolucję w przemyśle, ponieważ wybrane surowce po ich zmniejszeniu do skali nano – uzyskują potężne wzmocnienie działania (zupełnie inaczej, niż w normalnej skali). Nanotechnologia znalazła się obecnie na „szczycie nauki” ze względu na ekologię, oszczędność i ekonomię, gdyż w wypadku nano-skali uzyskuje się wspaniałe efekty działania przy tysiące razy mniejszym zaangażowaniu surowców wyjściowych (np. złota, czy srebra). Generuje to korzyści nie tylko dla producentów, ale także wszystkich nas i planety, na której surowców nie przybywa…

Nanokomponenty to dodatki do materiałów i surowców uzyskane poprzez zmiany molekularne, które różnym produktom potrafią nadać nowe właściwości, znacznie podnosząc skuteczność ich działania. Można to porównać do zjawiska turbo, lub działania ultranowoczesnych „nanomaszyn”, wzbogacających codziennie życie.

nanokomponenty

nanokomponenty to dodatki do materiałów i surowców uzyskane poprzez zmiany molekularne, które różnym produktom potrafią nadać nowe właściwości, znacznie podnosząc skuteczność ich działania. Można to porównać do zjawiska turbo, lub działania ultranowoczesnych „nanomaszyn”, wzbogacających codziennie życie.

  • nano-złoto, nano-srebro: olbrzymie spektrum działania (często bardzo pozytywny wpływ na ludzki organizm), bezterminowy okres aktywności, doskonała bakteriobójczość i grzybobójczość. Jakość tych nanokomponentów zależy od wielkości nanocząstki (czym mniejsza, tym bardziej aktywna) oraz jej rodzaju (najlepsze są atomowe, w przeciwieństwie do jonowych, które ulegają szybkiemu rozkładowi). Różnica pomiędzy nano-złotem, a nano-srebrem dotyczy przede wszystkim ceny, więc złoto częściej stosuje się w kosmetyce i elektronice, a srebro w chemii użytkowej.
  • nano-miedź: jw. choć działa bardziej przeciwko grzybom i pleśniom
  • nano-tytan: tj. tlenek tytanu, który usuwa niepożądane zapachy oraz posiada właściwości samooczyszczania się
  • nano-krzem: daje możliwość lepszego wnikania w mikroskopijne pory powierzchni, a także „smaruję” powodując zmniejszenie tarcia
  • nano-rurki węglowe: najwytrzymalszy ze znanych materiałów na świecie, pochłaniające promieniowanie elektromagnetyczne, a po specjalnej modyfikacji mogące pracować jako przewodnik elektryczny (efekt grzewczy, antyelektrostatyczny lub sygnałowy)